ABD’li analist Welles Wilder tarafından 1978’de geliştirilmiş bir analiz yöntemidir. Daha çok kısa ve orta vadeli trendler için uygundur. Otuz günden küçük periyotların bu süreci tanımladığı söylenebilir.

RSI, Forex piyasalarında analiz edilen periyot içerisindeki kapanıș değerlerinin, bir önceki güne göre değişiminin temel alındığı bir indikatördür ve fiyatların yükseliş veya düşüş yönündeki gücünü test etmek için kullanılır.

Gösterge şu aşamalarla hesaplanır:

  1. Öncelikle analizi yapılacak periyot belirlenir. Bu osilatörün geliştiricisi Wilder’a göre 14 gün uygun bir zaman aralığıdır ve genel kullanım bu yöndedir.
  2. 1’den başlayarak bir önceki günün kapanış fiyatı arasındaki fark alınır. Bazı günler aradaki fark pozitif, diğer günlerde ise negatif olabilir. Elde edilen pozitif ve negatif değerler birbirinden ayrı olarak not edilir.

Örneğin 1. günün kapanış fiyatı 1100, 2. günün kapanış fiyatı 1300 ise fark 200 olacaktır. 3. günün kapanış fiyatı 1150 ise kapanış fiyatı ise bu fark negatif yönde olacaktır.
 

» P = (Pozitif kapanış değerleri toplamı / Zaman aralığı)

» N= (Negatif kapanış değerleri toplamı / Zaman aralığı)  formülleri uygulanarak ortalamalar alınır.

» P / N formülü işlemiyle göreceli güç değeri  (RS) bulunur.

» 100 – (100 / 1+ RS) formülüyle RSI değeri elde edilir.
 

Varılan sonuç ise iki şekilde yorumlanabilir:

  1. RSI’ın 30 ve altı seviyede olması aşırı satıma, 70 ve üzeri çıkması ise aşırı alıma işaret eder.
     
  2. RSI indikatörü fiyat grafiğiyle genellikle uyum içerisindedir. Ancak ikisinin ters yönlerde hareket ettiği de görülmektedir. Fiyatın yükseliş içinde olmasına rağmen RSI düşüşü gösteriyorsa bu durum satışa, fiyat grafiğinin düşüşü göstermesine rağmen indikatörün yükselişe işaret etmesi alış sinyali olarak yorumlanabilir.