Mum grafiklerindeki çubuklar, farklı fiyat yönelimleri sonucunda belirli şekiller alırlar. Bu şekillerin ne anlama geldiğini öğrenmek, Forex piyasalarında gelecek fiyat hareketlerini tespit açısından önem taşırlar. İçi boş çubuklar yükselişi, içi dolu çubuklar düşüşü temsil eder. İçi dolu ve boş çubukların rengi platforma göre değişebilir, ancak bu listede yükselişi gösteren mum çubukları beyaz, düşüşü gösterenler ise siyah olarak değerlendirilecektir.

Kısa Beyaz Mum Çubuğu (Short White Candlestick)

Gövdesi kısa olan mum çubuğudur. Alış yönünde zayıf bir hareketi gösterir.

Beyaz Mum Çubuğu (White Candlestick)

Gövdesi orta boyda bir mum çubuğudur. Piyasada alış işlemi yapanların daha baskın olduğunu gösterir.

Uzun Beyaz Mum Çubuğu (Long White Candlestick)

Gövdesi uzun bir mum çubuğudur. Alış yönünde kuvvetli bir baskının olduğuna işaret eder.

Beyaz Marubozu (White Marubozu)

Üst ve alt tarafında gölge olmayan ve düz bir çubuktur. Alış işlemlerinin hat safhasına vardığını gösterir.

Beyaz Açılan Marubozu (White Opening Marubozu)

Üst gölgeye sahip, ancak alt gölgesi olmayan uzun bir mum çubuğudur. Piyasada aşırı yükselmeyi gösterir, ancak fiyatlar en yüksekten kapanmadığı için çubuğun üstünde bir üst gölge oluşur.

Beyaz Kapanan Marubozu (White Closing Marubozu)

Alt gölgeye sahip, ancak üstünde gölge olmayan uzun bir mum çubuğudur. Aşırı bir yükselişin yaşandığına işaret eder, açılıştan sonra fiyatların biraz düşmesi sonucu çubuğun altında bir gölge oluşur.

Kısa Siyah Mum Çubuğu (Short Black Candlestick)

Gövdesi kısa, üst ve alt tarafında gölge bulunan bir mum çubuğudur. Satış yönlü zayıf bir hareketi temsil eder.

Siyah Mum Çubuğu (Black Candlestick)

Gövdesi orta boydadır. Satış yönlü ılımlı bir baskının oluştuğunu ifade eder.

Uzun Siyah Mum Çubuğu (Long Black Candlestick)

Uzun bir gövde, üst ve alt gölgeye sahiptir. Satış yönünde kuvvetli bir baskının olduğunu gösterir.

Siyah Marubozu (Black Marubozu)

Üst veya alt tarafında gölge bulunmaz. Düşüşün hat safhasına vardığını ifade eder.

Siyah Kapanan Marubozu (Black Closing Marubozu)

Üst gölgesi olan, ancak alt gölgesi olmayan bir mum çubuğudur. Açılıştan sonra fiyatların biraz yükseliş göstermesinden dolayı üst kısımda gölge oluşur.

Doji

Gövde uzunluğu sıfır veya sıfıra yakın olduğu için haç şeklindedir.  Alış ve satış yönündeki mücadele sonucunda kararsızlaşan piyasayı temsil eder.

Beyaz Topaç (White Spinning Top)

Gövdesi çok küçüktür ve hem üst hem de alt gölgeye sahiptir. Ani bir yükseliş veya düşüş yaşayan piyasanın ardından açılış fiyatının üzerinde kapanması sonucu oluşur. Beyaz topacın görülmesi, piyasanın kararsızlaştığını gösterir.

Siyah Topaç (Black Spinning Top)

Çok küçük bir gövdeye sahip olan mum çubuğunun üst ve alt olmak üzere her iki taraftan da gölgesi vardır. Hızlı bir yükseliş veya düşüş gösteren piyasanın bu hareketin ardından açılış fiyatının altında kapanmasıyla oluşur.

Düz Doji (Four Price Doji)

Sıfır uzunlukta olan ve gölgesi olmayan bir doji türüdür. Çok nadir görülen bu mum türü, açılış fiyatı, kapanış fiyatı, en yüksek fiyat ve en düşük fiyatın eşit olması sonucu oluşur.

Uzun Doji (Long Legged Doji)

Gövdenin sıfır veya sıfıra yakın uzunlukta olduğu ve hem üst hem alt gölgenin çok uzun olduğu bir doji türüdür. Fiyatların açılışın çok üzerinde ve altında hareket göstermesinin ertesinde açılış fiyatından ya da açılış fiyatına yakın bir fiyattan kapandığında oluşur. Piyasada kararsızlığın göstergesi olan mum çubuklardandır.

Şemsiye (Umbrella)

“Yusufçuk dojisi” olarak da anılan şemsiyenin uzunluğu sıfır veya sıfıra yakındır. Üst gölgesi olmayan şemsiyenin uzun bir alt gölgesi vardır. Satış yönlü hareketlerin piyasaya gün içinde hakim olduklarını, ancak gün sonunda alış taleplerinin kapanış fiyatlarını günün en yüksek fiyatı olan açılış fiyatı seviyesine çektiklerini gösterir.

Ters Şemsiye (Inverted Umbrella)

Sıfır veya sıfır uzunlukta bir gövdesi olan bu mum çubuğunun öteki adı da “mezartaşı dojisi”dir. Piyasanın gün içinde yoğun bir alış talebine sahne olduğunu, ancak gün sonunda yeniden canlanan satış taleplerinin kapanışta fiyatları günün en düşük fiyatı olan açılış fiyatı seviyesine çektiklerini gösterir.

Tıraşlı Baş (Shaved Head)

Şekil bakımından çekiç mumuna benzemektedir, ancak üstteki gövdenin çekiçten daha uzun olması ve bu yüzden başa benzemesiyle ondan ayrılır. Uzun bir alt gölgeye sahip olan tıraşlı başın üst gölgesi yoktur.

Yükseliş trendinden sonra gelen bir düşüşü veya destek çizgisine gelene kadar gelen satış hareketini gösterir.

Ters Tıraşlı Baş (Shaven Bottom)

Alt gölgesi olmayan, ancak uzun bir üst gölgesi olan mum çubuğudur. Açılış veya kapanış fiyatının günün en düşüğünü gördüğü zamanı temsil eder. Açılış fiyatının günün en düşüğü olması halinde yükselişe, kapanış fiyatının günün en düşüğü olması durumunda ise düşüşe işaret eder.

Çekiç (Hammer)

Uzun bir alt gölge ve orta derecede küçük bir gövdeye sahiptir. Üst gölgesi yoktur. İçi boş veya dolu olabilir. Düşüş yönlü bir trend içinde yükselişe işarettir.

Ters Çekiç (Inverted Hammer)

Uzun bir üst gölge ve orta derecede küçük bir gövdeye sahiptir. Alt gölgesi yoktur. İçi boş veya dolu olabilir. Düşüş trendinden sonra gelir ve trendin tersine döneceğinin habercisidir. Piyasanın en düşüğe yakın bir fiyattan açıldığını, sonra toparlandığını ve nihayetinde açılış fiyatına yakın bir fiyata geri çekilerek kapandığını gösterir.

Kayan Yıldız (Shooting Star)

Oldukça ince bir gövdeye ve uzun bir gölgeye sahiptir. İçi boş veya dolu olabilir. Yükselen bir trendin zirvesinde görülür. Çekicin tersidir ve düşüş trendini gösterir. Açılıştan sonra yükselen fiyatların satış baskısıyla karşılaşması sonucu kısa gövdesinin üzerinde uzun bir gölge oluşur.

Uzun Alt Gölge (Long Lower Shadow)

Küçük bir gövde, üst kısmında çok kısa bir gölge ve alt kısmında çok uzun bir gölgeyle tanımlanır. İçi boş veya dolu olabilir. Günün en düşük fiyatının hem açılış hem de kapanış fiyatının altında oluştuğunu gösterir.

Uzun Üst Gölge (Long Upper Shadow)

Küçük bir gövde, alt kısmında çok kısa bir gölge ve üst kısmında ise çok uzun bir gölgeye sahiptir. İçi boş veya dolu olabilir. Günün en yüksek fiyatının açılış ve kapanış fiyatının altında olduğunu gösterir.

Asılı Adam (Hanging Man)

Küçük bir gövde ve uzun bir alt gölgeye sahiptir. Üst gölgesi olmayan mum çubuğunun içi boş veya dolu olabilir. Kapanış fiyatının açılış fiyatı seviyesine dönmeyeceğini gösterir. Bu da yükselişin yaşanabileceğine işarettir.