1940’da Michigan Üniversitesi’nde George Katona tarafından oluşturulmuştur. Katona’nın oluşturduğu bu endeks, zamanla üniversite tarafından her ay yayınlanan bir araştırma haline dönüşmüştür. ABD’deki farklı tüketici profillerinden en az 500 kişiyle yapılan telefon görüşmelerine dayanan bu araştırma her ay düzenli olarak yayınlanmaktadır. Araştırma, tüketicilerin finansal tercihleri ve ABD ekonomisinin kısa ve uzun vadedeki durumunu sorgulamakta ve tüketicilere yöneltilen 50 temel soruya alınan cevaplardan oluşmaktadır.
 

Bu sorular tüketicilerin şu an ve gelecekteki finansal beklentilerini ve refah düzeyini ölçmeye yöneliktir. Örneğin anket yapılan kişilere ekonomik olarak şu anda bir yıl öncekinden daha iyi durumda olup olmadığını, gelecekte ekonomik durumlarının ne durumda olacağına dair beklentileri ve hayat pahalılığını araştırmaya yönelik sorular sorulmaktadır.
 

Michigan Endeksi, tüketici davranışlarını ve beklentilerini anlamak için önde gelen göstergelerden biri olarak kabul edilmektedir. Endeksin güvenilir bir ölçek olduğunun en önemli kanıtı, durgunluk dönemleri öncesinde yapılan araştırmada tüketicinin ekonomiye olan güveni en alt noktada çıkması, tüketicilerin ekonomiye güvenlerinin artması ve dolayısıyla endeksin de yükseldiği dönemlerde ekonominin büyüdüğünün tecrübelerle doğrulanmış olmasıdır. Deneyimlere bakılarak endeksin yükseldiği dönemlerde doların değeri artacağı, düştüğü dönemlerde ise azalacağı söylenebilir.
 

Forex piyasasında işlem yapan kulanıcıların hem taslağı hem de raporun son halini incelemeleri ve bunlara göre aksiyon almaları potansiyel kar etmelerini sağlamaktadır.
 

Raporun taslağı her ayın yaklaşık 15’inde yayınlanmakta, son rapor ise ayın son salı günü yayınlanmaktadır.