Konut Başlangıçları raporu, yapımına yeni başlanan konutların sayısını gösterir. Yeni konuta olan talebin fazlalaşması, alım gücünün yüksekliğine ve dolayısıyla ekonominin olumlu bir yönde gidişat gösterdiğine işaret eder.
 

İnşaat sektörünün ekonomide yarattığı “dalga etkisi” de konut başlangıçlarına dair verilerin önemini göstermektedir. Konut yapımlarının başlaması; inşaat sektöründeki istihdam oranının artması, sektörün daha çok kazanç sağlaması ve konutu ilgilendiren diğer sektörlerin de gelirinin artması demektir. Konut satın alanların yeni ihtiyaçları doğacaktır. Buzdolabı, çamaşır makinesi ve mobilya bu ihtiyaçlardan sadece birkaçıdır. 
 

Aydan aya ve yıldan yıla oran değişimlerini gösteren Konut Başlangıçları raporu üç temel veriyi gösterir: Yapımı yeni başlayan konut sayısı, inşaat izinleri ve yapımı biten konut sayısı. İnşaat izinleri 1 veya 2 ay içinde ne kadar konut yapımına başlanacağının işaretidir. Konut izinleri ve başlangıçları genelde birbiriyle uyum içerisindedir. Ancak bunun istisnaları da vardır. Örneğin hava koşullarının hafriyatı engellediği dönemlerde inşaat izinlerinin verilmesi ve konut yapımına başlanılan tarihler farklılaşabilir. Konut başlangıçları özellikle kış aylarında aylık volatiliteden çok etkilenmektedir. Genel trendi anlayabilmek için 5 ayın hareketli ortalamasına bakmak gerekir.
 

Raporda gösterilen emlak sektöründeki bölgesel dağılım, değerlendirilmesi gereken faktörlerdendir. ABD’nin Kuzeydoğu, Ortabatı, Güney  ve Batı olmak üzere dörde ayrıldığı bu bölgelerde gayrimenkul sektörüne dair rakamlar bakımından büyük farklıklar gözlemlemek mümkündür, zira bu bölgeler farklı ekonomik altyapılara sahiptir ve birbirlerinden ayrı endüstri kollarına yoğunlaşmıştır.
 

Rapordaki bir başka ayrım da müstakil aile konutları ve çoklu konutlar arasında yapılmaktadır. Müstakil konut yapımları ve apartman gibi çoklu konutlardaki gelişmeleri ayrı olarak incelemek önemlidir, çünkü bu ikisi birbirinden ayrı yönelimler gösterebilmektedir. Müstakil aile konutları fiyatları, çoklu konutlardan daha az volatildir ve faiz oranlarının değişimine karşı daha duyarlıdır ve spekülasyona daha az açıktır. Çoklu aile konutları ise vergilerden ve spekülasyonlardan daha çok etkilenir.
 

Konut başlangıçları verisi, faiz oranlarındaki değişimlere ilk tepki veren göstergelerdendir. Konut başlangıçları veya izinlerinin değişen faiz oranlarına önemli bir tepkisi olduğunda, bu faiz oranlarının zirve ya da dibe yaklaştığının sinyalini verebilir. Yukarı yönlü bir değer verisi USD üzerinde yükseliş baskısı oluşturabilir. 
 

FOMC’nin iş dünyasındaki değişimleri yorumlamak için kullandığı bir veri olan konut başlangıçları, Conference Board’un önemli endekslerinden biri olarak kabul edilmektedir. 
 

Konut Başlangıçları, ABD Nüfus İdaresi tarafından ayın 17’sinde veya buna yakın tarihlerde 15.30’da açıklanır.