Forex piyasasında fiyat hareketlerini tahmin etmek için kullanılan en popüler teknik analiz yöntemlerinden biridir. Belirli bir zaman aralığında fiyatların ortalaması alınarak gelecekteki fiyat yönelimlerini tespit etmek için kullanılır. Ortalama, fiyatların toplanıp toplam gün sayısın bölünmesini ifade eder. “Hareketli ortalama” tabiri ise göstergeye yeni eklenen verilerin de analize katılıp tekrardan hesaplama yapılması gerekliliğinden kaynaklanır.
 

Hareketli ortalamaların temel amacı, fiyat trendlerini yalın bir çizgiye indirgeyerek daha anlaşılabilir bir hale getirmektir. Destek ve direnç noktalarının tespitine yardımcı olurlar. Fiyatın hareketli ortalamanın altında olması, hareketli ortalamanın direnç konumunda olduğu anlamına gelir. Fiyatın hareketli ortalamanın üstünde olması ise hareketli ortalamanın destek konumunda olduğunu gösterir.
 

Tek bir ortalamanın kullanıldığı analizlerde genellikle başvurulan ilke; fiyatların ortalamayı aştığı durumlarda (boğa piyasası) alış pozisyonu açmak, ortalamanın altına düştüğü durumlarda (ayı piyasası) ise satış pozisyonu açmak yönündedir. İkili kullanımda ise kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamayı yukarı doğru kesmesi alış, aşağı doğru kesmesi ise satış sinyali olarak görülmektedir.

En çok kullanılan hareketli ortalama yöntemleri basit, ağırlıklı ve üssel hareketli ortalamalardır:
 

 1. Basit hareketli ortalama (Simple moving average):
  Belirlenen bir zaman dilimi içerisindeki tüm kapanış fiyatlarının gün sayısına bölünmesiyle elde edilir. Örneğin 10 günlük bir hareketli ortalama hesaplanacağı zaman, 10 günün kapanış fiyatları toplanarak, elde edilen sonuç 10’a bölünür.
  Basit hareketli ortalama, her günün eşit önemde olduğunu varsaydığı için isabet oranı diğer hareketli ortalama yöntemlerinden daha düşüktür. Kısa vadeli fiyat tahminleri için biraz daha uygundur.
   
 2. Ağırlıklı hareketli ortalama (Weighted moving average):
  Basit hareketli ortalama bütün günlere eşit değer verdiği için sonuçları yeterince isabetli bulunmayabilir. Bundan dolayı ağırlıklı hareketli ortalama, son günlerde oluşan fiyat hareketlerine daha çok önem veren bir hesaplama yöntemi olarak ortaya çıkmıştır. Kısa vadeli işlemler için daha uygun bir yöntem olduğu söylenebilir.

  Ağırlıklı hareketli ortalama şu şekilde hesaplanmaktadır:
  » Ortalaması alınacak gün sayısı tespit edilir. Bu sayının 20 olduğunu varsayalım.
  » Bugünün kapanış fiyatı ortalaması alınacak gün sayısıyla çarpılır.
  » Dünün kapanış fiyatı 19, bir önceki günün kapanış fiyatı 18 ile çarpılır. Başka bir deyişle, geriye doğru giderek 19 gün öncesine kadar basamak birer azaltılarak kapanış fiyatıyla çarpılır ve ağırlıklı kapanış fiyatları toplam değeri elde edilir.
  » Kullanılan ağırlıklar toplanarak toplam ağırlık değeri bulunur.
  » Ağırlıklı kapanış fiyatları toplamı, toplam ağırlık değerine bölünür. Çıkan sonuç, ağırlıklı hareketli ortalamadır.
   
 3. Üssel hareketli ortalama (Exponential moving average):
  Basit ve ağırlıklı ortalama yöntemlerinin bir sentezi olan üssel hareketli ortalamanın hesaplanması biraz daha karmaşıktır, ancak daha sağlıklı sonuçlar verebilmektedir.

  Üssel hareketli ortalamanın hesaplanmasında şu aşamaları izlemek gerekmektedir:
  » Ortalaması alınacak zaman dilimi tespit edilir. Örneğin bu zaman diliminin 50 gün olduğunu varsayalım.
  » 2 rakamını seçilen zaman dilimine bölerek üssel faktör bulunur. Bu durumda 2 / 50 = 0,04 olduğundan dolayı üssel faktör 0,04’tür.
  » Üçüncü aşamada basit hareketli ortalama alınır. 50 gün içerisindeki kapanış fiyatlarının toplamının 160 olduğunu varsayalım. Bu durumda 50 / 160 işleminden 0,3125 rakamına ulaşılır.
  » Seçilen bu 50 gün içerisindeki son günün kapanış değerinden basit hareketli ortalama değeri çıkarılır. Kapanış değerinin 2,5 olduğunu varsayarsak 2,5 - 0,3125 işleminden 2,1875 değerine ulaşırız.
  » Çıkan sonuç pozitif ise basit ortalamaya eklenir, negatif ise basit ortalamadan çıkarılır. Üstteki işlemde sonuç pozitif olduğu için basit ortalama sonucu olan 0,3125’e önceki 2,1875 eklenecektir. Sonuç 2,5’dir.
   

Günümüzde bu hesaplamaların elle yapılmasına gerek olmamakta, MetaTrader gibi platformlar analizleri otomatik olarak yapma imkanı sunmaktadır. Ancak göstergelerin hesaplanmasında yatan temel mantığın anlaşılması yatırımcıların yararına olacaktır.