Forex’e dair merak ettiğiniz her şeye; öğrenmek istediğiniz, a’dan z’ye tüm terimlere; dilerseniz aşağıdaki harflere tıklayarak dilerseniz de kelimeyi arama çubuğuna yazıp aratarak Türkiye’nin en kapsamlı Forex sözlüğünde bulabilirsiniz.

A

 • Açık Emir

  Pazarda belirlenmiş olan fiyata doğru hareket etme süresi içerisinde gerçekleştirilebilen emire verilen addır. Piyasada likiditenin zayıfladığı zamanlar açık emirlere neden olur.

 • Açık İşlemler

  Fiziksel ödeme ile likide edilmeyen, eşit hacimde ve ters yönlü bir başka işlem ile kapatılmamış işlemlere “Açık İşlemler” denir

 • Alış Fiyatı

  Yatırımcıların işlem yapmak istedikleri para biriminden alış yapabilecekleri fiyatı ifade eder.

  Alış/Satış Spreadi

  Alış ve satış fiyatları arasındaki farkı ifade eder ve mevcut piyasa likiditesinin önemli bir göstergesidir. Düşük spreadler genellikle yüksek likidite anlamına gelmektedir. Bu nedenle bazı yatırımcılar tarafından daha fazla tercih edilebilir.

  Ana Para Birimi

  Yatırımcının, sistemde kayıtlı olan ve işlemlerini onun üzerinden gerçekleştirdiği para birimidir. Forex piyasasında anapara olarak başta USD olmaz üzere, Pound ve Euro da sıkça kullanılmaktadır.

  Arbitraj

  Küçük fiyat farkları ile kar elde etmek için tercih edilir. Örneğin yatırımcı, bir piyasada pamuğu satarken, diğer piyasada aynı hacimde olacak şekilde alma işlemi yapar ve böylece ufak fiyat farklarından kar elde etmeyi amaçlar

 • Avrupa Merkez Bankası

  Avrupa Para Birliği’nin merkez bankasıdır. Piyasada İngilizce ve Türkçe kısaltılmaları olan ECB ve AMB olarak da kullanılır.

  Ayı Piyasası

  Fiyatların değer kaybettiği piyasa verilen isimdir.

  Aşırı Alış

  Piyasadaki fiyatların normalden çok daha fazla yükselmesi ve her an yön değiştirebileceğini ifade eden bir terimdir.

B

 • Bant

  Bir dövizin diğer dövize karşı olan değeri, ilgili ülkelerin/hükümetlerin onay verdiği fiyat aralığında dalgalanabilmektedir. Bahsi geçen fiyat aralığına ise “bant” denmektedir.

  Banka Çizgisi

  Bankanın müşterisine verdiği kredinin sınırını ifade eder.

  Baz Döviz

  Döviz çiftindeki(paritedeki) ilk para birimine verilen addır. Örneğin; USD/TRY paritesinde USD, baz dövizdir.

  Baz

  Baz adı verilen bu ölçü birimi, fiyatlardaki değişimi ifade eder.

 • Bankalararası Para Piyasası

  Kısa vadeli fonların bankalar arasında alınıp satıldığı piyasalara verilen addır

 • Boğa Piyasası

  Fiyatların değer kazandığı piyasaya verilen isimdir.

  Broker

  En basit anlatımla sektörde “Aracı” olarak görev yapan kişi ya da kurumlara verilen addır. Alıcı ve satıcıyı bir araya getirerek, bunun karşılığında komisyon/ücret alır.

  Bundesbank

  Almanya’nın merkez bankasıdır. Bundes Federal anlamını taşımaktadır. 

  Bütçe Açığı

  Total bütçe ve ödemelerde dengeniz bozulması ve olumsuz bir dengenin mevcut olması durumudur.

C - Ç

 • Cable

  İngiliz Sterlini / ABD Doları kuru için kullanılan argo kelimedir.

 • Ciro

  Belli bir zaman içerisinde gerçekleşen tüm işlemlerin para karşılığı olarak değerini ifade eder.

  Çapraz Kur

  İçinde ABD doları olmayan iki döviz arasındaki kura verilen addır.

  Çekirdek Enflasyon (Core Inflation)

  Ülkelerin mali politikalarını belirlerken kullandıkları, genel fiyat seviyesindeki değişimleri belirlemek amacı hesaplanan makro ekonomik göstergedir.

 • Çubuk Grafiği

  Diğer grafiklerde olduğu gibi fiyatların açılış, kapanış, en yüksek ve en düşük seviyeleri bellidir. Açılış fiyatı, o zaman diliminin ilk işlemin fiyatını belirtir ve çubuk üzerinde sola doğru bir çizgi şeklinde görünmektedir. Kapanış fiyatı, zaman dilimi içerisindeki son işlemin fiyatını göstermekte ve çubuk üzerinde sağa doğru bir çizgi şeklindedir. En yüksek fiyat yer aldığı zaman dilimi içerisinde gerçekleşmiş en yüksek fiyatı gösterirken, çubuğun en üst noktasıdır. En düşük fiyat ise zaman dilimi içerisindeki en düşük fiyatı belirtir ve çubuğun en alt noktasında yer almaktadır. 

D

 • Dalgalı Kur Sistemi

  Döviz fiyatlarının serbest piyasada arz ve talebe göre belirlendiği, resmi müdahalenin olmadığı kur sistemidir.

  Dealer

  Döviz(yatırım) alım-satım işlemlerimde kendi adına ve hesabına hareket eden kişi ve kurumlara verilen isimdir.

  Deflasyon

  Fiyatlar genel düzeyinde sürekli bir düşüş durumunu ifade etmektedir.

 • Değer Kazanma

  Para biriminin fiyat artışını ifade eder.

  Destek Seviyesi

  Alış işlemlerinin beklenebileceği fiyat seviyesine “Destek Seviyesi” adı verilir.

  Devalüasyon

  Bir para biriminin diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesidir. Normal şartlar içinde resmi açıklamayla olur.

  Direnç Seviyesi

  Satış işlemlerinin beklenebileceği fiyat seviyesine “Direnç Seviyesi” adı verilir.

 • Döviz Çifti

  USD/TRY, EUR/USD gibi birbirlerinin cinsinden değerleri ölçülebilen iki para birimine döviz çifti adı verilir.

  Döviz Riski

  Döviz kurlarında yaşanabilecek ters yönlü bir değişimi ifade eder.

E

 • Ekonomik Gösterge

  Ekonomide meydana gelen değişiklikleri gösteren istatistiklere verilen addır. Geçmişe ya da ya geleceğe yönelik ekonomik göstergeler yatırımcılar açısından oldukça önem taşımaktadır. Örneğin, İşsizlik seviyesi, enflasyon, perakende satışlar ekonomik göstergelere örnek olarak verilir.

  Enflasyon

  Tüketim mallarının fiyatlarındaki artış sebebiyle(zam vs.) alım gücünün azalmasına sebebiyet veren piyasa koşuluna verilen addır.

F

 • Faiz

  Banka gibi bir kuruma ya da bir kişiden alınan ödünç para karşılığında talep edilen kar oranıdır. Özetle paranın/dövizin kullanım bedelidir.

  Federal Fon Oranları (Federal Funds Rate)

  Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bankaların Amerika Merkez Bankası’ndan (FED) aldıkları sermaye karşılığı olarak gecelik ödedikleri faiz oranıdır.

  Federal Merkez Bankası

  Dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan ABD´nin merkez bankasıdır.

  FOMC (Federal Open Market Committee)

  ABD Merkez Bankası (FED) tarafından faiz oranları gibi araçlar ile para politikalarını belirleyen komitedir.

  Forward

  Gelecek bir tarihte gerçekleşecek işlemin, faiz ve kur oranlarının önceden belirlendiği bir anlaşma ile bugün yapılmasına verilen addır. Forward yapılacak olan işlem en az 2 iş günü sonrasından başlar ve daha ilerideki bir tarihte sona erer.

  Future

  İleri tarihli işlemler anlamına gelmektedir.

  Future Sözleşmesi

  Belli bir döviz veya farklı yatırım aracının, ilerideki bir tarihte alınıp satılması üzerine yapılan anlaşmadır.

G

 • Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)

  Bir ülke vatandaşlarının, o ülkenin sınırları içinde veya dışında gerçekleştirdikleri toplam mal ve hizmetlerin belli bir para birimi cinsinden değeridir.

  Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)

  Bir ülkede belli bir zaman içerisinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin bir para birimi cinsinden toplam değerini ifade eder.

  Grafik Formasyonları

  Fiyat grafiği üzerinde meydana gelen özel şekiller formasyonları oluşturmaktadır. 

 • G7

  ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada’nın oluşturduğu sanayi ülkeleri topluluğudur.

  G10

  G7 ülkeleri ve Belçika, Hollanda ve İsveç’in oluşturduğu topluluktur.

H

 • Hedge İşlemleri

  Hedge; Var olan işlemin zıt yönünde işlem yaparak, zararı minimuma indirmeyi ve bakiyeyi dengelemeyi sağlayan bir yatırım metodudur.

  Hareketli Ortalama

  Belli bir zaman aralığındaki fiyatların ortalamasının hesaplanması ile elde edilmiş indikatördür. İşlem yapılan parite üzerine atılan hareketli ortalama, fiyatların mevcut yönde ilerleyip ilerlemeyeceğini göstermesi amacıyla kullanılır.

I - İ

 • IMF (Uluslararası Para Fonu )

  Uluslararası Para Fonu ya da daha çok bilinen adıyla IMF 1944’ta ABD’de kurulan uluslararası bir organizasyondur. Temel görevleri arasında global finans piyasalarını takip etmek, borsa, ödeme planları, döviz kurları vb. konularda denetim yapmak, mali zorluk içindeki ülkelere finansal destek olmak vardır.

K

 • Kaldıraç Sistemi

  Yatırımcının, kendi sermayesinin belli bir katına kadar oranda işlem yapabilmesini sağlayan sistemdir. Türkiye’de belirlenen maksimum kaldıraç oranı 1:100’dür.

  Kâr Al (Take Profit)

  Mevcut işlemin, önceden belirlenmiş olan bir fiyata geldiğinde otomatik olarak kapatılmasını sağlayan bir emir türüdür.

  Kısa Pozisyon

  Piyasadaki düşüşlerden kâr elde edilebilecek işlemlere verilen addır.

  Komisyon

  Broker(şahıs ya da kurum) tarafından talep edilen ve işlem başına alınan ücrettir.

  Konvertibilite

  Bir ülke parasının, döviz piyasalarında başka bir ülke parası ile serbestçe değiştirilebilmesi ve uluslararası ticari işlemlerde değişim aracı olarak kullanılabilmesidir.

  Kur Riski

  İşlem yapılan döviz kurunun, gelecekte meydana gelebilecek değişimler sonucunda yatırımcıya zarar ettirme riskini taşımasıdır.

L

 • Libor (Londra Bankalar Arası Faiz Oranı)

  Londra’da bulunan bankalar arasındaki faiz oranına verilen addır.

  Limit Emri

  Yatırımcı tarafından belirlenen bir fiyattan ya da o fiyat altından alış işlemi yapmak veya yine yatırımcı tarafından belirlenen bir fiyattan ya da o fiyat üzerinden satış işlemi yapmak için verilen emir türüne denir. Ürünün düşeceği/çıkacağı düşünülen fiyata bir limit belirlenerek emir koyulur ve bu emir gerçekleştiğinde yatırımcı kar elde etmiş olur.

  Likidite

  Döviz, menkul kıymet, gayrimenkul gibi herhangi bir piyasada, kısa sürede ve herhangi bir şekilde değer kaybetmeden nakde çevrilebilecek olan satın alma gücünü ifade eder. Forex dünyanın likiditesi en yüksek piyasasıdır. 

  Looney

  Kanada Doları’nın diğer adıdır.

  Lot

  Forex piyasalarında işlem birimine lot denir. 1 lot 100.000 birimlik büyüklüğü ifade eder. Mini ve mikro da dahil olmak üzere 3 tip lot bulunmaktadır.

M

 • MACD (Moving Average Convergence/Divergence)

  Gerald Appel tarafından geliştirilmiş olan bir teknik indikatördür. 26 periodluk üssel hareketli ortalamanın 12 periodluk üssel hareketli ortalamadan çıkarılması ile hesaplanır. Bu iki hareketli ortalamanın karşılaştırılması ile paritede trendin devam edip etmeyeceği belirlenir. Hareketli ortalamaların aralarındaki uzaklık ise paritedeki hareketin momentumu hakkında bilgi verir.

  Marj

  Bir işlemin yapılabilmesi için gerekli olan sermayeye “marj” adı verilir. Marjin ile aynı anlamda kullanılmaktadır.

  Marj Çağrısı (Margin Call)

  Varlığınızın aracı kurumun belirlediği seviyenin altına düştüğünde kırmızı ile uyarı verir. Buna marjin çağrısı ya da diğer adıyla teminat çağrısı adı verilir.

  Marjin

  İşlem yapabilmek veya mevcut işlemleri sürdürebilmek için sahip olunması gereken minimum sermaye miktarıdır. Marj ile aynı anlamda kullanılmaktadır.

  Merkez Bankası

  Bir ülkenin para politikasını yönlendiren ve ülkenin ekonomik seyrini belirleyen resmi ya da yarı resmi organizasyondur. Örneğin, TMB Türkiye’nin merkez bankasıdır.

  Merkez Bankası Döviz Kuru

  Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kuruna verilen ad.

  Mikro Ekonomi

  Şahıs, şirket veya önceden belirlenmiş sektörel grupların ekonomik etkinliklerini inceleyen iktisat dalıdır.

 • Mum Grafiği

  Japon kökenli mum grafiği batıda en çok kullanılan grafik formudur. Mumun üzerindeki ince çizgiler belli bir zaman aralığında oluşan en düşük ve en yüksek fiyat seviyelerini gösterir. Çizginin üzerindeki geniş gövde ise piyasadaki açılış ve kapanış fiyatlarını gösterir. Mum gövdelerinin içi dolu olduğunda o saat diliminde aşağı yönlü hareketi , boş olduğunda ise yukarı yönlü hareketi ifade eder.Her mum seçilen zaman aralığna göre o zaman dlimininde ki hareketi gösterir..Örneğin; saatlik grafik seçildiğinde her mum 1 saatlik hareketi ifade etmektedir. (dolu mumlar grafik kullanımına göre farklı renklerde olabilir.)

N

 • Net Pozisyon

  Bir paritedeki alış pozisyonları ile satış pozisyonları arasındaki toplam farka verilen addır.

O - Ö

 • Osilatör

  İşlem yapılacak olan ürünün fiyatı aşırı alış seviyesine geldiğinde satış, aşırı satış bölgesine geldiğinde ise satış sinyali vermektedir. Osilatör ise piyasadaki fiyatların bu aşırı alış/satış bölgelerini belirleyen indikatöre verilen addır.

  Over The Counter (OTC)

  Tezgâh üstü piyasa anlamına gelir. Alıcı ve satıcının yüz yüze gelmediği ve herhangi bir merkezi olmayan piyasalardır. Forex piyasası tezgâh üstü bir piyasadır.

  Oynaklık (Volatility)

  Piyasadaki fiyatların belli bir zaman aralığındaki değişimlerinin standart sapma ile ölçülmesi sonucu elde edilen göstergeye verilen addır. Yüksek volatilite, piyasada belirsizliğin göstergesi olduğundan daha büyük risk anlamına gelir. Bu durum yatırımcıları işlemleri açısından tedirgin eden bir durumdur.

  Ödemeler Bilançosu

  Bir ülkenin, belirli bir dönem içindeki mal, hizmet ve sermaye gibi işlemler ve sektörler dolayısıyla dış dünyadan sağladığı gelirler ile dış dünyaya yaptığı ödemeleri içeren tüm iktisadi ilişkilerin sistemli bir biçimde yer aldığı bilançodur. Ödemeler bilançosu, ülkelerin söz konusu dönem içerisindeki dış ekonomik ve mali ilişkilerinin durumunu göstermektedir.

P

 • Para Piyasası

  Kısa vadeli (uluslararası piyasalar için 90 gün ve daha az), yüksek likiditeye sahip finansal enstrümanların işlem gördüğü piyasalardır.

  Para Politikası

  Paranın değeri ve maliyetini etkilemeye yönelik olarak alınan kararları ifade eder. Para politikaları ekonomik büyüme ve fiyat istikrarı gibi hedeflere ulaşabilmek için oluşturulur.

  Parite

  Bir para biriminin diğer para birimi karşısındaki değerini gösteren döviz çiftidir ve en yaygın yatırım araçlarından biridir.

 • Petro-dolar

  Dolar bazında, petrolün satışlarından elde edilen gelir anlamına gelmektedir.

  Pip

  Piyasadaki herhangi bir kurun değerindeki en küçük oynamaya verilen birimin adıdır.

 • Pozisyon

  Yatırımcının piyasadaki duruma göre alış veya satış yapmak için açtığı işlemlere verilen addır.

  Pozisyon Kapatma Emri

  Açık olan pozisyonun kapatılması için verilen emirdir.

  Prim

  Döviz piyasalarındaki vade/vadeli işlem fiyatlarının spot fiyatı geçen miktarına verilen isimdir.

R

 • Rehin

  Bir yatırımın güvenliğini sağlamak amacıyla verilen şeye denir, bir nevi teminattır.

  Resesyon

  Ülkedeki ekonomik büyümenin ağır ya da eksi yönde olması durumuna verilen addır.

  Revalüasyon (yeniden değerleme)

  Bir dövizin değişim(Exchange) fiyatında artış olması durumudur. Revalüasyon, merkez bankasının müdahalesiyle gerçekleşir. Devalüasyonun karşıtıdır.

  Rezerv Para

  Merkez bankaları ve uluslararası finans kuruluşlarının bünyesindeki döviz ve altın cinsinden varlıkların tümünü ifade eder.

  Risk – Getiri Oranı

  Bir işlemin potansiyel getirisinin potansiyel zarar riskine bölünmesi ile ortaya çıkan orandır. Olası kar/zarar hesaplaması yapmak için yatırımcılar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır.

  Risk Sermayesi

  Kişinin borsa türevlerinden birinde yatırım yapıp, kaybettiği takdirde yaşam standartlarını veya tarzını etkilemeyecek miktardaki sermayeye denir.

  Risk Yönetimi

  Yapılan işlemlerin zarara gitmesi ve yönetilen sermayenin kaybedilmesi ihtimali güçlendiğinde yatırımcının riski belli kurallar çerçevesinde yönetebilmesidir. Bu gelecekte olabilecek zararları önleme açısından oldukça önemli bir edinimdir.

S - Ş

 • Sabit Kur Sistemi

  Ulusal bir paranın yabancı bir para veya paralardan oluşan bir sepet değerine sabitlendiğini ifade eden kur sistemidir.

  Satıcı

  Bir işlemde taraf ya da yönetici olarak bulunan kişilere verilen addır.

  Satış Fiyatı (Ask)

  Yatırımcıların işlem yapmak istedikleri para biriminden satış yapabilecekleri fiyatı ifade eder.

  Satış Oranı

  Bir finansal ürünün satışı için temel alınan orandır.

 • Sermaye Dağıtımı

  Sermayeyi farklı yatırım araçları arasında riski azaltmak amacı ile dağıtmak işine denir.

  Sermaye Piyasası (Capital Market)

  Bir yıldan uzun vadeli yatırım araçlarının ihraç edildiği ve işlem gördüğü piyasalardır.

  Sınırlı Emir (Limit Order)

  Limitli emir ile aynı anlamdadır. Bkz: Limit Emri

  Sinyal Çizgisi

  Fiyat grafiğinin üzerinde kullanılan hareketli ortalama veya grafiğin altında yer alan osilatör indikatörlerinde bulunan, fiyatlarla birlikte hareket eden eğri, bulunduğu yere göre alış veya satış sinyali verir. RSI, MACD, Stochastic Osilatör, sinyal çizgileri en yaygın kullanılan indikatörlerdir.

  Spot Fiyat

  Güncel, mevcut piyasa fiyatını ifade eder ve genelde iki iş günü içinde tamamlanırlar.

  Spot Piyasa

  Spot piyasa, finansal varlığın piyasa fiyatı üzerinden anında teslim prensibi ile el değiştirdiği ortamdır. 'Nakit piyasa' olarak da adlandırılmaktadır.

  Spread

  Alış ve satış fiyatı arasındaki farka “spread” denir.

  Stochastic Oscillator

  Fiyatların belirli bir zaman diliminde 0 ile 100 arasında değişen yüksek veya düşük fiyat aralığına göre hareketlerini ölçen osilatördür.

 • Stocky

  İsveç Kronu’nun diğer adıdır.

  Stop Loss (Zararı Durdur) Emri:

  Yatırımcı Stop Loss emri ile işlem yaptığı ürünün fiyatları istediği yönün tersine gitmesi durumunda kendisinin belirlediği bir seviyede işlemi otomatik olarak kapatır.

 • Swap

  Takas anlamına gelmektedir. Forex’te, hesaba artı ya da eksi olarak yansıyan gecelik taşıma maliyetidir.

T

 • Teknik Analiz

  Grafikler, fiyat trendleri gibi analitik veriler ile gelecekte oluşabilecek fiyatların tahmin edilmesini ve bu verilere dayanarak işlem yapılmasını öngören analiz çeşididir.

  Temel Analiz

  Hükümet politikaları, ülkelerin içerisinde bulunduğu sosyal, ekonomik ve siyasal gelişmeler gibi sözel veriler ile gelecekte oluşabilecek fiyatların tahmin edilmesini ve bu verilere dayanarak işlem yapılmasını öngören analiz çeşididir.

  Temel Kur

  Bir yatırımcının hesaplarında, işlemlerinde tercih ettiği kura verilen addır. Forex’te temel kur olarak Amerikan doları alınır.

  Tezgah Üstü Piyasa

  Borsa dışında gerçekleşen tüm işlemlere verilen genel addır. İngilizcesi OTC, yani Over the Counter’dır.

 • Ticaret Dengesi

  Bir ülkenin toplam ithalat ile toplam ihracat arasındaki farkın değeridir.

  Toplam Arz

  Bir ülkedeki toplam talebi karşılamak için, ithalatlar dâhil olmak üzere, sağlanan toplam mal ve hizmettir.

  Toplam Risk

  Bir bankanın ya da finans kurumunun müşteriyle yapmış olduğu spot ve forward anlaşmalarda aldığı risk oranıdır.

  Toplam Talep

  Ekonomideki mal ve hizmetlere olan toplam taleptir. Bir ülkede özel ve kamu sektörleri tarafından üretilen toplam mal ve hizmetlere yurt içi ve yurt dışından gelen toplam taleptir.

  Trend

  Fiyatların gidiş yönü eğilimine “trend” adı verilir. Fiyatların yükselmesi durumda yukarı trend, düşmesi ise aşağı trend olduğuna işaret eder.

  Trend Çizgileri

  Grafik üzerinde, yükseliş trendinde olan fiyatların dip yaptıkları seviyelerin birleştirilmesi veya düşüş trendinde olan fiyatların tepe seviyelerinin birleştirilmesi ile oluşturulan çizgidir.

  Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

  TÜFE, tüketicinin satın aldığı mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimleri ölçen endekse verilen addır.

  Türev Piyasalar

  Borsa bünyesinde olmak suretiyle, gerçekleştirilen takasların bir kurum tarafından garanti edildiği ve türev işlem sözleşmelerinin vadeli olarak alınıp satıldığı piyasalara denir.

U - Ü

 • Uzun Pozisyon

  Piyasadaki artışlardan kâr elde edilebilecek işlemlere verilen addır.

 • Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

  Ekonomide üretim sürecinde girdi olarak kullanılan maddelerin fiyatlarındaki değişimleri toptancı aşamasında ölçen endekstir. Buna göre ÜFE, tarım, balıkçılık, madencilik, imalat sanayi ve enerji sektöründeki (elektrik, gaz, su) ürünlerin fiyatlarındaki değişimleri ölçmektedir.

  Üssel Haraketli Ortalama

  Basit hareketli ortalamaya göre daha yakın zamanlı verilerin daha fazla hesaba katıldığı indikatör.

V

 • Vade

  Bir döviz için önceden belirlenmiş kontrat tarihi belirli olan değişim oranına “vade” adı verilir.

  Vadeli İşlemler

  Spot işlem tarihini aşan ileri bir tarihte teslimi söz konusu olacak bir döviz, faiz ya da malın vadesi, miktarı ve fiyatının bugünden belirlenerek sözleşmeye bağlandığı işlemlerdir.

  Vadeli Piyasalar

  Vadeli piyasalar belirli bir ürünün, fiyatı bugünden sabitlenmek koşuluyla ileri bir tarihte teslim edilmesi taahhüdünü içeren sözleşmelerin alınıp satıldığı piyasalardır.

  Valör

  Yapılan işlemlerin kapama tarihine “valör” adı verilir.

  Varlıkların Tahsisi

  Risk yönetimi amacıyla fonların değişik piyasalara tahsisinin yapılması işlemine verilen addır.

  Volatilite (Oynaklık)

  Oynaklık ile aynı anlama gelir. Bkz: Oynaklık

Z

 • Zarar Durdur (Stop Loss)

  Stop Loss ile aynı anlamdadır. Piyasalarda ağırlıklı olarak “Stop Loss” (S/P) olarak kullanılır. Bkz: Stop Loss