ABD Merkez Bankası FED’in (Federal Reserve Bank) açıklamaları, Amerikan dolarının bulunduğu pariteleri en çok etkileyen gelişmelerden biridir. Bu açıklamaları yapan birim FOMC’dir. (The Federal Open Market Commitee, ABD Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi) FOMC'nin temel görevleri ise istihdamı artırmak, enflasyonu ve makroekonomik denge unsurlarını kabul edilebilir bir düzeyde tutmak ve ekonomik büyümeyi sağlayıcı tedbirler almaktır.
 

Federal Open Market Commitee yıl içerisinde 8 kez toplanır. Bu toplantılarda ekonomik gidişata yönelik değerlendirmeler yapılır, beklentiler ortaya konulur ve para politikalarını belirlenir. FOMC Toplantı Tutanakları, toplantıdan üç hafta sonra açıklanır.
 

FED toplantı tutanakları, alınan kararların ardındaki sebepler, FOMC üyelerinin makroekonomik görünüme ilişkin bakış açıları, ekonomik tedbirlerin ve faiz kararlarının yürürlükte kalma süresi ve gelecek dönemlere yönelik tahminler gibi konuları içermektedir. Yatırımcılar, bu tutanakları yorumlayarak FED'in para politikalarını tahmin etmeye çalışırlar.
 

FOMC tutanaklarını yorumlarken bazı noktalara özellikle dikkat etmek gerekmektedir:
» Faizlerin minimum seviyede tutulmasına dair alınan kararlar, düşük faiz-güçsüz dolar algısı yaratacaktır. Forex piyasalarında ise doların değer kaybına neden olabilecektir.

» Enflasyonun yakın vadede bir tehlike/risk olarak görülmemesi, parasal genişleme yönündeki umutları artırabilir.

» FED, toplantılarda istihdam, emlak ve imalat sektörüne yönelik tahminlerde bulunmaktadır. Ekonominin akıbetini öngörmek açısından büyük önem teşkil ettiğinden dolayı bu üç konu hakkında FED’in beklentilerini göz önüne almak faydalı olacaktır. FED’in bu konulardaki iyimser tahminleri sonucunda, parasal genişleme beklentilerinin ötelenmesi muhtemeldir.

» Toplantıda alınan kararların oy birliğiyle mi, yoksa oy çokluğuyla mı alındığı üzerinde durulması gereken bir konudur. Oy birliğiyle alınmayan kararlar, yatırımcıların şüphelenmesi gereken noktalar oluşturabilir
 

FED toplantı tarihlerini buradan takip edebilirsiniz.