Bir ülkenin para biriminin, diğer bir ülkenin para birimine olan değerinin gösterildiği kura “döviz kuru” adı verilir. Ülkelerin para değerlerini etkileyen birçok faktör vardır. Örneğin; Türkiye’de yapılan seçimlerde genellikle siyasi belirsizlik olduğu için, yatırımcılar TL dövizine yaptığı yatırımı geri çekebilir ve TL’nin değeri düşer. Bu nedenle döviz kurlarında alış-satış işlemi yaparken o ülkenin içinde bulunduğu duruma ve gidişatına bakmanız gerekmektedir.

Uluslararası piyasalarda her para biriminin genel kabul görmüş bir sembolü vardır. Her döviz kuru sembolü 6 karakter içerir. İlk üç karakter döviz çiftinin birini, diğer üç karakter döviz çiftinin diğerini belirtir. Örneğin, euronun ABD dolarına oranı EURUSD olarak sembolize edilir. Bir döviz türünün fiyatı, o dövize olan arz ve talep doğrultusunda merkez bankasının kararları doğrultusunda belirlenir.
 

Döviz kurları ikiye ayrılır:
Alış kuru:
Döviz ve efektif alışlarında uygulanan kurlardır.
Satış kuru: Döviz ve efektif satışlarında uygulanan kurlardır.
 

Türkiye’de oluşum bakımından üç farklı kur şekliyle karşılaşılmaktadır:
» TC Merkez Bankası’nca ilan edilen kurlar
» Bankalar ve özel finans kurumları, TC Merkez Bankası’nın açıkladığı döviz kurunda binde 2’yi, efektif kurda ise % 1’i geçmemek üzere belirlenen kurlar
» Serbest piyasada oluşan döviz kurları