Donald Lambert tarafından 1980 yılında geliştirilmiş bir osilatördür. Uzun yıllar emtia piyasalarında işlem yapan Lambert, fiyatların genellikle 22 günde bir en düşük fiyatlarına gerilediğini gözlemlemişti. Ona göre bu 22 günlük periyodun 11 gününde yükseliş, 11 gününde ise düşüş yaşanmaktaydı. Bundan dolayı göstergenin 11 günü kapsamasını uygun görmüştür. 5-25 gün aralığı dışında kullanılması sağlıklı sonuçlar vermeyebilir.

Göstergenin hesaplanma şekli birçok indikatöre göre oldukça karmaşıktır. Hesaplanma aşamaları şu şekildedir:

 1. Öncelikle gün içi en yüksek, en düșük ve kapanıș fiyatının üçe bölünerek orta fiyat bulunur.
 2. Seçilen gün sayısına ait orta fiyat hesaplanır.
 3. Hesaplanan orta fiyatların basit hareketli ortalaması alınır.
 4. Seçilen gün sayısının orta fiyatları toplamından, orta fiyatların basit hareketli ortalaması teker teker çıkarılır.
 5. Elde edilen sonucun mutlak değeri alınır.
 6. Mutlak değeri alınan farklar, seçilen gün sayısına bölünür. Elde edilen sonuç ortalama sapma değeridir.
 7. Ortalama sapma, 0,015 katsayısı ile çarpılır.
 8. Son olarak, seçilen gün sayısı için hesaplanan orta fiyatların basit hareketli ortalaması, orta fiyattan çıkarılır.
 9. Elde edilen değer ise ortalama sapmanın 0,015 katsayısı ile çarpımından elde edilen değere bölünerek CCI elde edilir.


CCI osilatörü şu şekilde yorumlanmaktadır:

 • » +100 seviyesinin üzeri așırı alım
 • » -100 seviyesinin altı ise așırı satım bölgesidir.
 • » Fiyatın bu seviyelerden tekrar aksi yönde harekete geçmesi trend değişikliğine işaret eder.
 • » Fiyatlar yeni tepe yaparken CCI’ın bir önceki tepe noktasını aşamaması, CCI’ın yükseliş beklemediği anlamına gelir. Bu durum muhtemel bir düzeltmeyi gösterir.
 • » Fiyatlar dip yaparken CCI’ın bu gidişata uymaması, yukarı yönlü bir düzeltmenin olabileceği anlamına gelir.

CCI osilatörü daha çok dalgalanmanın fazla olmadığı, yatay piyasa koșullarında doğru sinyaller verebilmektedir. Yukarı veya aşağı trend yapan piyasalarda diğer indikatörlerin de yardımına başvurmak gerekmektedir.