Altın ve petrol arasında ekonomistler arasında sıkça tartışılan bir ilişki vardır. İki emtia arasındaki ilk ilişki Ortadoğu’da petrolün altın karşılığında satılmasıyla başlamıştır. 1933’de Suudi Arabistan’ın petrolü sadece altınla satacağını açıklaması altın-petrol ilişkisi açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur.
 

Altın-petrol ilişkisi hakkında sıkça tekrarlanan görüş, iki emtianın fiyatları arasında doğru orantı olduğudur. Bu kural her şart altında geçerli olmasa da, örneğin 1987-2012 arasında Brent ham petrol ve altın fiyatları arasında pozitif bir korelasyon oluşması, genellemeyi doğrulayan olgulardan olmuştur.
 

Ekonomistler bu ilişkinin nedenini açıklayan birçok teori öne sürmüşlerdir. Bunlardan bazılarını şu şekilde özetleyebiliriz:

» Birinci görüşe göre, yüksek petrol fiyatları ekonominin gidişatını ve büyümeyi olumsuz etkiler ve hisse senedi fiyatlarının aşağıya çekilmesine neden olur. Bunun sonucu olarak, yatırımcılar altın gibi başka bir alternatif bir yatırım aracı arayışı içine girer. Bu yüzden petrol fiyatları da dolaylı olarak altın fiyatlarını da etkiler. 1970’lerin sonlarına doğru petrol karteli, petrolün sürümünü azaltması sonucu fiyatların artması şeklinde yaşanmıştır. Bu durum ABD ve dünya ekonomisinde şok dalgası yaratmış ve 1970’lerde uzun süren bir durgunluğa neden olmuştur.

» İkinci görüş, petrol fiyatları ve altın madenciliği şirketlerinin hisse senedi fiyatları arasında ters orantı olduğundan yola çıkar. Petrolün pahalı olması altın çıkarmayı daha pahalı kılmakta ve altın madenciliğinin kar marjını azaltmaktadır. Çünkü madencilik masraflarının büyük bölümünü enerji ve dolayısıyla petrol oluşturur.

» Üçüncü görüş ise bu ilişkinin enflasyon temelli olduğunu ileri sürer. Altın ve petrolün ticareti Amerikan doları üzerinden yapılır. Dolayısıyla petrolün fiyatı da doların değerine dayanmaktadır. Bir para biriminin değerini artıran veya azaltan temel faktör ise enflasyondur. Bu yüzden altın ve petrolün değerleri arasında doğru orantılı bir ilişki bulunmaktadır, zira iki emtia da aynı faktörün etkisi altındadır; bunun sonucu olarak altın ve petrol fiyatları genellikle birlikte yükselmektedir.  

Bu teoriler ışığı altında Forex piyasalarının en çok işlem gören emtialar olan altın ve petrol hareketlerini tahmin edip siz de işlemlerinize yön verebilirsiniz.